สารบัญ
พระที่นั่งเทพสถานพิลาส และ พระที่นั่งเทพอาสน์พิไล

พระที่นั่งสององค์นี้ คือพระปรัศว์ซ้ายขวาของพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน สร้างเป็นปีกต่อเนื่องจากท้องพระโรงด้านหลังพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน (ซึ่งเรียกกันว่าท้องพระโรงใน) ไปทางด้านตะวันออกองค์หนึ่ง และด้านตะวันตกอีกองค์หนึ่ง

พระที่นั่งสององค์นี้ สร้างเหมือนกัน และมีขนาดเท่ากัน คือ กว้าง ๘.๕ เมตร ยาว ๑๖ เมตร เป็นพระที่นั่ง ยกพื้นสูงจากพื้นดิน ๐.๙๐ เมตร และสูงจากพื้นท้องพระโรงใน ๐.๕๐ เมตร หลังคามุงกระเบื้องดินเผา แต่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ เครื่องตกแต่ง กลังคาชายคาเหมือนพระที่นั่งองค์อื่นในหมู่พระมหามณเฑียรนี้ หน้าบันจำหลัก เป็นรูปสมเด็จพระอมรินทราธิราชประทับเหนือบุษบก ประกอบลายกระหนกก้านขดหัวนาค เช่นเดียวกับหน้าบัน พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

พระทวารพระบัญชรไม่มีเรือนแก้ว ตัวบานเขียนลายน้ำทองเป็นรูปต้นไม้ และสัตว์ป่าในหิมพานต์

พระที่นั่งสององค์นี้เป็นที่ประทับฝ่ายใน เดิมไม่มีชื่อ คงเรียกกันว่าพระปรัศว์ซ้ายพระปรัศว์ขวา ต่อมา เมื่อ ๒๔ ตุลาคม ๒๔๖๗ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขนานนาม พระปรัศว์ขวาเป็น “พระที่นั่งเทพสถานพิลาส และพระปรัศว์ซ้ายเป็น “พระที่นั่งเทพอาสน์พิไล”

๑๗
หน้า ๑๗ จาก ๒๗ หน้า