เพลง "พยายาม"


ที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลงศพ
ครูมนตรี ตราโมท ม.ป.ม. ม.ป.ช.ท.จ.ว

ที่มา : หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร